Productiebeheer

Deze module is ideaal voor fabrikanten, producenten, assembleurs en verpakkers. Hiermee kunt u op een eenvoudige manier de voorraden van eindproducten en grondstoffen (ingrediënten/bestanddelen) beheren.

Dankzij de productiemodule kunt u de aard van uw artikelen kiezen: normaal, aangekocht bestanddeel, vervaardigd bestanddeel, productieartikel. Hiermee opent u een nieuw venster om de productieformule per eenheid (per stuk, per kilo, ...) in te voeren waarin u ingrediënten/bestanddelen kunt selecteren die u tijdens de productie gebruikt. Deze formule (of dit recept) dient als basis voor het automatisch invullen van productiedocumenten. Hiermee kunt u ook de kostprijs (productiekosten) van een eindproduct berekenen. De kostprijs is erg belangrijk voor het bepalen van de juiste verkoopprijs en ook voor het berekenen van uw winst bij elke verkoop.

 

MEGA-WIN biedt 3 soorten productiedocumenten:

1) De vraag naar productie: de verantwoordelijke kan in dit document de te fabriceren (of te assembleren) producten ingeven, op basis van de bestellingen van de klanten en de beschikbare voorraden. Hij kan ook de hoeveelheden ingrediënten/bestanddelen controleren die nodig zijn voor de geplande productie. Als er grondstoffen ontbreken, kan hij orders opstellen om de ontbrekende ingrediënten/bestanddelen aan te kopen.

2) Het productieorder: dit document moet worden bezorgd aan de arbeiders die instaan voor de productie en aan de magazijnier die de nodige ingrediënten/bestanddelen in het magazijn moet ophalen. Deze ingrediënten/bestanddelen worden op die manier uit de voorraad gehaald.

3) De productiefiche: zodra de eindproducten in productie gaan, verandert de bestelling in een productiefiche. Dit document zorgt automatisch voor voorraadbewegingen: de voorraad eindproducten neemt toe en de voorraad van de gebruikte bestanddelen neemt af.

Na de beëindiging van de productie moet de gebruiker de werkelijk geproduceerde hoeveelheden controleren. Hij kan ze vervolgens corrigeren en de productiefiche valideren.

Deze bevestiging na afloop van de productie is nodig om de voorraadhoeveelheden te laten toenemen.

Elk van deze stappen wordt beheerd door MEGA-WIN, maar geen enkele is verplicht. U kunt zelf de productiecyclus bepalen en MEGA-WIN zal zich aanpassen aan uw manier van werken.

Belangrijk: als u de productiefiches correct ingeeft, berekent MEGA-WIN ook de kostprijs van elk eindproduct.

Als u ook de traceerbaarheidsmodule aankoopt, zal MEGA-WIN automatisch partijnummers toekennen aan de eindproducten.

MEGA-WIN biedt de mogelijkheid om de gebruikte partijen van ingrediënten te selecteren met het oog op een correcte traceerbaarheid!

Als u een verpakker bent, kunt u verpakkingsfiches opstellen op basis van de ingrediënten in bulk die u in plastic zakken verpakt. Er kunnen mengsels worden gemaakt van verschillende ingrediënten.

Wij kunnen voor u labels aanmaken die u op elk artikel en/of op de dozen kunt kleven. Op elk label staan uw logo, de barcode, de productiedatum, de vervaldatum, het partijnummer en eventueel de gebruikte ingrediënten.