Probeer onze Business-versie 30 dagen gratis

MEGA-WIN is een programma voor bedrijfsbeheer dat beantwoordt aan alle behoeften van een bedrijf op het vlak van commercieel beheer, e-commerce, financiën en CRM (beheer van de klantenrelaties). MEGA-WIN is een E.R.P-programma. Alle hieronder beschreven functies zijn geïntegreerd in een en hetzelfde programma. De database is van het relationele type (R.D.B.M.) en wordt beheerd door een zeer snelle HF-SQL-machine.

Als u onze software aankoopt, zal de database zich op uw locatie bevinden en ook werken zonder internet.
Als u het programma liever huurt, dan zal de database op een externe server worden gehost, en NIET werken zonder internet.
Onze software kan op een autonome manier door onze klanten worden gebruikt. De werking ervan is intuïtief.
Een nieuwe gebruiker kan met deze software beginnen werken zonder vooraf de hele handleiding te moeten lezen.

Klik op de titel van elke sectie hieronder pour voir le détail des fonctionnalités.

Megashop_Blue

Onze e-commerce oplossing werkt rechtstreeks met MEGA-WIN

• Klantenfiche met meerdere contacten en 100 leveringsadressen per bedrijf
• Gedetailleerde debiteurenrekening (met facturen en betalingen)
• Selectie van de prijsgroep (tarief), het leveringsgebied en de printtaal per klant
• Prijsovereenkomst: hier kunnen gepersonaliseerde prijzen per klant worden ingevoerd
• Klantenhistoriek met de aankopen en bestellingen
• Afdrukken van herinneringsbrieven (eerste, tweede, derde)
• Beheer van de artikelen met twintig verkoopprijzen per artikel, met vermelding in vier talen (maximaal 70 tekens)
• Mogelijkheid om met het barcodesysteem te werken
• Voorraadbeheer voor meerdere magazijnen (tot 99 magazijnen)
• Overbrenging van voorraad tussen verschillende magazijnen
• Afdrukken van barcode-etiketten (voor producten zonder barcode)
• Maat per artikel (voor textiel/schoeisel)
• Aankoop- en verkoophistoriek per artikel
• Beheer van artikelgroepen en -subgroepen

Met MEGA-WIN kunnen volgende documenten worden opgesteld:

  • Verkoopfacturen
  • Verzendnota’s
  • Creditnota's
  • Klantenbestellingen
  • Kostenopgave en prijsofferte
  • Proforma factuur

• Mogelijkheid om een verzendnota om te zetten in een factuur
• Groepering van verzendnota’s in één enkele factuur
• Omzetting van aanbiedingen, prijsopgaven en prijsoffertes in bestellingen
• Rechtstreekse omzetting van een bestelling in een factuur
• Rechtstreeks linken van betalingen aan facturen
• Printen van documenten in NL, FR, DE en EN
• Envoi des factures par e-mail ou par WhatsApp (pièce PDF jointe)
• Verificatie van de voorraad tijdens de verkoop
• Berekening van de winst per factuur, per klant en per artikel
• Codering van de partijnummers voor de traceerbaarheid*
• Codering van de serienummers*

Aankoopmodule met inkomende factuur, leveringsbon, retourbon, credit nota op aankoop
• De hoeveelheden op voorraad worden onmiddellijk bijgewerkt
• Bestellingen aan leveranciers met verzending per fax of e-mail
• Automatische bestellingen aan leveranciers van artikelen die niet meer in voorraad zijn
• Omzetting van bestellingen in leveringsbon of rechtstreeks in aankoopfactuur
• Leveranciersbestand en -historiek
• Voorraadcorrecties voor de inventaris
• Mogelijkheid om serienummers in te voeren
• Invoeren of aanmaken van nieuwe partijnummers *
• Kostprijsberekening op basis van de werkelijke kosten
• Prijslijst
• Klantenlijst
• Lijst met artikelen
• Lijst van debiteuren
• Lijst van crediteuren
• Bestellingen die nog niet zijn verwerkt
• Inventarislijst per magazijn
• Overzicht van de te bestellen artikelen
• Te verrichten leveringen per zone
• Catalogus van uw producten met foto's
• Termijnplanning klanten / termijnplanning leveranciers
• Boekhoudkundig verslag voor uw accountant
• Verslag van de verrichte productie + uit te voeren productie * op basis van bestellingen en beschikbare voorraden
• Dagelijkse omzet
• Maandelijkse omzet (met grafiek)
• Verkoopstatistieken per artikel
• Verkoopstatistieken per verkoper/vertegenwoordiger
• Verkoopstatistieken per klant en klantenfamilie
• Hitparade van de bestverkochte producten
• Logboek met een globaal overzicht van uw bedrijf
• Financiële administratie van inkomsten-uitgaven
• Bijhouden van kasboek en bankboek
• Invoeren van betalingen van klanten en leveranciers
• Invoeren van betalingen per financiële rekening
• Afdrukken van kasboek per periode
• Lijst van debiteuren en crediteuren
We hebben ons MEGA-Kassa-programma geïntegreerd in MEGA-WIN voor retailers en cash & carry.
U kunt uw kassa’s met een PC en een touchscreen beheren als een verkooppunt. MEGA-Kassa werkt met een barcodesysteem dat de invoer van artikelen aan de kassa versnelt. Hiermee kunt u uw klanten een betere service bieden. Verhoog de winstgevendheid van uw bedrijf met behulp van dit modern en hoogtechnologisch kassasysteem. Met MEGA-Kassa kunt u op elk moment van de dag uw omzet en het exacte geldbedrag dat zich in de kassa moet bevinden raadplegen. U kunt de kassabonnen groeperen in één factuur per dag of per klant. Het is ook mogelijk om weegschalen en betaalterminals aan het programma te koppelen.

Les points avec * sont des options payantes

Database

 

Verkoop

 

Aankopen