Traceersysteem voor tabaksproducten: Track & Trace

Als u een groothandelaar in tabaksproducten bent, zal deze module zeer nuttig zijn voor
het indienen van de aangiften van uw verkoop aan de Track & Trace-servers. MEGA-WIN is het eenvoudigste TTT-systeem in België.

Zoals hieronder wordt uitgelegd, bent u wettelijk verplicht aangifte te doen van de producten die u aankoopt en verkoopt aan zakelijke klanten. Als u MEGA-WIN aanschaft, dient u eerst al uw producten via hun gewone barcode in te voeren, evenals al uw klanten aan de hand van hun EOID-nummer. Zodra u klaar bent met het invoeren van deze gegevens, kunt u beginnen met factureren met MEGA-WIN op een zeer eenvoudige manier:

  1. Selecteer een klant die al een EOID heeft en er wordt gecontroleerd of deze nog geldig is.
  2. Scan alleen de vierkante barcode (QR of Datamatrix) die op elke slof sigaretten of pot tabak staat. Deze barcode bevat tevens het TTT-serienummer voor de aangifte.
    sur chaque farde de cigarettes ou pot de tabac. Ce codebarre contient
    également le numéro de série TTT à déclarer
  3. Voer de betalingsmethode(n) in (contant, Bancontact, bankoverschrijving).
  4. Zodra u de factuur afdrukt, wordt de automatische aangifte van de serienummers naar de Track & Trace-servers geactiveerd
    des numéros de série aux serveurs de Track & Trace.


U hoeft dus niet meer de EAN13 barcode en vervolgens de Datamatrix vierkante barcode te scannen zoals dat wel het geval is in andere computersystemen (zoals Honeywell PDA's).

Met MEGA-WIN bespaart u als tabaksgroothandel veel tijd

 

Fabrikant

 

Invoerder

 

Verdelers

 

Kleinhandelaars

Track and Trace is een controlesysteem voor de verdeling van tabaksproducten dat is ingevoerd ter bescherming van de Europese consument. Het tweede doel is de bestrijding van de illegale handel en de namaak van sigaretten in Europa.

Dit traceersysteem is verplicht sinds 20/05/2019 voor sigaretten die op de EU-markt worden verkocht, in overeenstemming met de artikelen 15 en 16 van de EU-2014 Tabaksproductenrichtlijn (TPD).

In september 2017 heeft de Europese Commissie drie besluiten gepubliceerd waarin de invoering van een Europees traceersysteem wordt beschreven, met inbegrip van het gebruik van een unieke identificatiecode per tabaksproduct.

Dit serienummer staat ook op elke slof sigaretten onder de vorm van een QR- of Datamatrix-barcode. Tabaksfabrikanten dienen deze barcodes op de verpakkingen af te drukken zodat men weet aan wie deze producten doorheen de hele distributieketen worden verkocht.

Wij adviseren u om GEEN PDA (Pocket PC) te gebruiken omdat die zeer traag zijn!
Zo niet zult u veel tijd verliezen omdat u 2 aparte apparaten dient te gebruiken: een scanner om de EAN-barcodes vast te leggen en een PDA om de serienummers te scannen.